Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video » Em-ma-nu-ên! Xin Hãy Đến

Em-ma-nu-ên! Xin Hãy Đến

Tựa đề: O Come, O Come, Emmanuel
Em-ma-nu-ên!  Xin Hãy Đến
Tác giả: Khuyết Danh (Thế Kỷ 12)
Nhạc: Khuyết Danh (Thế Kỷ 13)
Lời Anh: John M. Neale (1851)
Lời Việt: Vĩnh Phúc (1982)
Kinh Thánh: Ê-sai 7:13-15
Trình bày: Jessica Simpson (2010)

O Come, Emmanuel!

O come, O come, Emmanuel
And ransom captive Israel
That mourns in lonely exile here
Until the Son of God appear
Rejoice! Rejoice! Emmanuel
Shall come to thee, O Israel.

O come, Thou Rod of Jesse, free
Thine own from Satan’s tyranny
From depths of Hell Thy people save
And give them victory o’er the grave
Rejoice! Rejoice! Emmanuel
Shall come to thee, O Israel.

O come, Thou Day-Spring, come and cheer
Our spirits by Thine advent here
Disperse the gloomy clouds of night
And death’s dark shadows put to flight.
Rejoice! Rejoice! Emmanuel
Shall come to thee, O Israel.

O come, Thou Key of David, come,
And open wide our heavenly home;
Make safe the way that leads on high,
And close the path to misery.
Rejoice! Rejoice! Emmanuel
Shall come to thee, O Israel.

O come, O come, Thou Lord of might,
Who to Thy tribes, on Sinai’s height,
In ancient times did’st give the Law,
In cloud, and majesty and awe.
Rejoice! Rejoice! Emmanuel
Shall come to thee, O Israel.
Rejoice, rejoice, Emmanuel
Shall come to thee, o Israel

Rejoice, rejoice, Emmanuel
Shall come to thee, o Israel

Rejoice, rejoice, Emmanuel
Shall come to thee, o Israel

 

Em-ma-nu-ên!  Xin Hãy Đến

1. Cầu xin Em-ma-nu-ên viếng thăm dân Ngài.
Bao tháng năm rồi xa xứ mang thân đọa đày.
Kiếp sống nhọc nhằn tăm tối như đêm dài.
Cầu xin Em-ma-nu-ên viếng thăm dân Ngài.
Hãy hát! Vui tươi! Trông đợi Chúa sinh ra đời.
Đem đến hy vọng ơn phước chan hòa lòng người.

2. Cầu xin Em-ma-nu-ên đoái thương dân Ngài.
Ôi kiếp lưu đày đau đớn muôn ngàn sầu cay.
Tiếng khóc tuyệt vọng vang mãi trong đêm dài.
Cầu xin Em-ma-nu-ên đoái thương dân Ngài.
Hãy hát! Vui tươi! Trông đợi Chúa sinh ra đời.
Đem đến hy vọng ơn phước chan hòa lòng người.

3. Cầu xin Em-ma-nu-ên xóa tan mây mờ!
Mau đến trong lòng dân thánh bao ngày đợi chờ.
Dắt bước người về nương náu ơn nhân từ.
Cầu xin Em-ma-nu-ên xóa tan mây mờ!
Hãy hát!  Vui Tươi! Trông đợi Chúa sinh ra đời
Đem đến hy vọng ơn phước chan hòa lòng người.

4. Cầu xin Em-ma-nu-ên hiển vinh trên trời.
Mau cứu dân Ngài qua kiếp nô lệ ngậm ngùi.
Giúp đỡ phù hộ an ủi luôn trong đời.
Cầu xin Em-ma-nu-ên hòa vịnh trên trời.
Hãy hát! Vui tươi! Trông đợi Chúa sinh ra đời.
Đem đến hy vọng ơn phước chan hòa lòng người.

5. Cầu xin Em-ma-nu-ên viếng thăm dân Ngài.
Đau đớn u hoài qua hết, không còn lạc loài.
Tiếng hát thờ phượng bay vút lên ngôi Ngài.
Bình an vui tươi dâng tràn khắp nơi lâu dài.
Hãy hát! Vui tươi! Trông đợi Chúa sinh ra đời.
Đem đến hy vọng ơn phước chan hòa lòng người.

Hãy hát! Vui tươi! Trông đợi Chúa sinh ra đời.
Đem đến hy vọng ơn phước chan hòa lòng người.

Hãy hát! Vui tươi! Trông đợi Chúa sinh ra đời.
Đem đến hy vọng ơn phước chan hòa lòng người.

Trích Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam #31

 

 

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top