Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video » Đêm Thánh – Charlotte Church

Đêm Thánh – Charlotte Church

Nguyên Tác: Cantique de Noël (Pháp)
Đêm Thánh (Việt)
O Holy Night (Anh)

Lời Pháp: Placide Cappe (1808–1877)
Lời Việt: Ban Soạn Thảo Thánh Ca HTTLVN/Vĩnh Phúc
Lời Anh: John Sullivan Dwight (1813–1893)
Trình bày: Charlotte Church

Đêm Thánh
Ban Soạn Thảo Thánh Ca HTTLVN

1. Kìa vùng trời đông ngôi sao Tin Lành soi sáng choang. Con Trời tự hạ thành nhân, giữa đêm kinh hoàng. Vì lòng Ngài yêu nhân thế đắm chìm nơi bến mê, ra đời làm giá cao quí, cứu chúng sinh về. Bao năm cảnh đời như giữa đêm ác tội khiếp kinh. Hôm nay khắp trời trông rõ quang cảnh bình minh. Chúa sanh giờ đây. Ðêm thánh vinh quang vui vẻ bấy! Ðêm phước hạnh đấy! Ðêm bình hòa, đêm an ninh. Ðêm Chúa từ ái: Ấy đêm Thần Tử giáng sinh.

2. Mục đồng gặp ngay Anh Nhi trong chuồng chiên đáng thương. Ðơn thành thờ lạy thần nhân hiển vinh lạ thường. Tìm thờ lạy Vua xưa bác sĩ nhìn sao ruổi dong. Nay ta thành kính cùng tôn Chúa cách hết lòng. Giê-xu trải trường đau khổ thương cảm nhược điểm ta. Ban ơn giữ gìn ta khỏi mưu quỉ quyền ma. Chúa sanh giờ đây. Ðêm thánh vinh quang vui vẻ bấy! Ðêm phước hạnh đấy! Ðêm bình hòa, đêm an ninh. Ðêm Chúa từ ái: Ấy đêm Thần Tử giáng sinh.

3. Ngài từng dạy ta nên yêu thương cùng nhau chớ phai. Yêu là luật Ngài, bình an ấy Tin Lành Ngài. Ngài vì tội nô nên bẻ xích xiềng ma quỉ kia. Danh Ngài truyền đến, bao áp chế thảy xa lìa.  Ta nên hết lòng tôn kính danh Ðấng vừa giáng sinh. Dâng lên khúc thần ca cảm ơn Chúa diệu vinh. Chúa sanh giờ đây. Ðêm thánh vinh quang vui vẻ bấy! Ðêm phước hạnh đấy! Ðêm bình hòa, đêm an ninh. Ðêm Chúa từ ái: Ấy đêm Thần Tử giáng sinh.

Cantique de Noël
Placide Cappe

1. Minuit, Chrétien, c’est l’heure solennelle,
Où l’homme Dieu descendit jusqu’à nous
Pour effacer la tache originelle
Et de Son Père arrêter le courroux.
Le monde entier tressaille d’espérance
En cette nuit qui lui donne un Sauveur.

Peuple à genoux, attends ta délivrance.
Noël, Noël, voici le Rédempteur,
Noël, Noël, voici le Rédempteur !

2. De notre foi que la lumière ardente
Nous guide tous au berceau de l’Enfant,
Comme autrefois une étoile brillante
Y conduisit les chefs de l’Orient.
Le Roi des rois naît dans une humble crèche:
Puissants du jour, fiers de votre grandeur,

A votre orgueil, c’est de là que Dieu prêche.
Courbez vos fronts devant le Rédempteur.
Courbez vos fronts devant le Rédempteur.

3. Le Rédempteur a brisé toute entrave :
La terre est libre, et le ciel est ouvert.
Il voit un frère où n’était qu’un esclave,
L’amour unit ceux qu’enchaînait le fer.
Qui lui dira notre reconnaissance,
C’est pour nous tous qu’il naît, qu’il souffre et meurt.

Peuple debout ! Chante ta délivrance,
Noël, Noël, chantons le Rédempteur,
Noël, Noël, chantons le Rédempteur.

 

Đêm Thánh
Vĩnh Phúc

1. Trời dần vào đêm, muôn sao huy hoàng soi khắp nơi. Ôi! Đêm tuyệt vời là đêm Chúa sinh ra đời. Rợp trời thần binh tung bay qua ngàn mây sáng soi, đến nơi trần thế truyền tin vui tới cho người: “Giê-xu xuống đời trong máng chiên thấp hèn biết bao. Nhân gian thái bình danh Chúa vinh hiển trời cao!” Nhớ đêm bình an: Đêm Chúa từ trời đầy vinh quang, sanh xuống nơi trần gian, lúc muôn thiên sứ ca vang. Đêm thánh ngời sáng, chiếu ra tình thương chứa chan.

2. Nhiều ngày chờ trông, đêm ấy thỏa nguyện bao ước mong. Có anh mục đồng quỳ bên Chúa vui trong lòng. Cùng nhìn vì sao, ba vua băng rừng qua núi cao.  Chốn xa tìm tới, thật sung sướng ngắm Con Trời. Tôn vinh, chúc tụng, dâng hiến bao lễ vật trước ngôi. Dâng lên tấm lòng tha thiết yêu Chúa mà thôi. Nhớ đêm bình an: Đêm Chúa từ trời đầy vinh quang, sanh xuống nơi trần gian, lúc muôn thiên sứ ca vang. Đêm thánh ngời sáng, chiếu ra tình thương chứa chan.

3. Nhờ nguồn bình an, Giê-xu đem vào nơi thế gian, xóa đi đau buồn, làm tươi mới bao tâm hồn.  Ngài dùng tình thương, ơn phước cứu người khắp bốn phương, phá tan xiềng xích cùng xua hết bóng đêm trường. Hôm nay dưới trần gian có bao tấm lòng biết ơn, ca lên khúc nhạc êm ái dâng Chúa tình thương. Nhớ đêm bình an: Đêm Chúa từ trời đầy vinh quang, sanh xuống nơi trần gian, lúc muôn thiên sứ ca vang. Đêm thánh ngời sáng, chiếu ra tình thương chứa chan.

O Holy Night
John Sullivan Dwight

1. O holy night! The stars are brightly shining,
It is the night of our dear Saviour’s birth.
Long lay the world in sin and error pining,
‘Til He appear’d and the soul felt its worth.
A thrill of hope the weary world rejoices,
For yonder breaks a new and glorious morn.

Fall on your knees! O hear the angel voices!
O night divine, O night when Christ was born;
O night divine, O night, O night Divine.

2. Led by the light of Faith serenely beaming,
With glowing hearts by His cradle we stand.
So led by light of a star sweetly gleaming,
Here come the wise men from Orient land.
The King of Kings lay thus in lowly manger;
In all our trials born to be our friend.

He knows our need, to our weakness is no stranger,
Behold your King! Before Him lowly bend!
Behold your King, Before Him lowly bend!

3. Truly He taught us to love one another;
His law is love and His gospel is peace.
Chains shall He break for the slave is our brother;
And in His name all oppression shall cease.
Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we,
Let all within us praise His holy name.

Christ is the Lord! O praise His Name forever,
His power and glory evermore proclaim.
His power and glory evermore proclaim.

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top