Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Đau Thương Tiêu Mất Nơi Gô-gô-tha

Thánh Ca: Đau Thương Tiêu Mất Nơi Gô-gô-tha

Tựa đề: Đau Thương Tiêu Mất Nơi Gô-gô-tha
Nguyên tác: Burdens Are Lifted at Calvary
Lời: John M. Moore
Nhạc: John M. Moore
Lời Việt: Đoàn Trung Tín
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý–  Bài Số 221

Burdens Are Lifted at Calvary

1. Days are filled with sorrow and care,
Hearts are lonely and drear;
Burdens are lifted at Calvary,
Jesus is very near.

Refrain:
Burdens are lifted at Calvary,
Calvary, Calvary;
Burdens are lifted at Calvary,
Jesus is very near.

2. Cast your care on Jesus today,
Leave your worry and fear;
Burdens are lifted at Calvary,
Jesus is very near.

3. Troubled soul, the Saviour can see
Ev’ry heartache and tear;
Burdens are lifted at Calvary,
Jesus is very near.

Đau Thương Tiêu Mất Nơi Gô-gô-tha

1. Thế gian đầy đau thương với ưu tư
Sống buồn lo với nguy nan
Đau thương tiêu mất ở nơi Gô-gô-tha
Giê-xu ở luôn bên mình

Điệp Khúc:
Đau thương tiêu mất ở nơi Gô-gô-tha
Gô-gô-tha, Gô-gô-tha
Đau thương tiêu mất ở nơi Gô-gô-tha
Giê-xu ở luôn bên mình.

2. Ném ưu sầu nơi Gô-gô-tha ngay
Chúa vì ta gánh thay rồi.
Đau thương tiêu mất ở nơi Gô-gô-tha
Giê-xu ở luôn bên mình

3. Những lo buồn Giê-xu đã tinh tường
Chúa hằng chăm sóc ta luôn.
Đau thương tiêu mất ở nơi Gô-gô-tha
Giê-xu ở luôn bên mình

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top