Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Càng Yêu Chúa Hơn – Phước Nguyên Từ Trời – Classical Guitar

Càng Yêu Chúa Hơn – Phước Nguyên Từ Trời – Classical Guitar

Tựa đề: Càng Yêu Chúa Hơn  
Nguyên tác: My Jesus!  I Love Thee

Lời: William Ralph Featherstone (1846-1873)
Nhạc: Adoniram J. Gordon (1836-1895)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam (1992)
  – Bài số 47

Tựa đề: Phước Nguyên Từ Trời 
Nguyên tác: Come! Thou Fount of Every Blessing

Lời: Robert Robinson (1758)
Nhạc: Asahael Nettleton (1852)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950)  – Bài số 28.

Trình bày: Rodrigo Rodriguez

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top