Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Con Sông Tẩy Uế

Thánh Ca: Con Sông Tẩy Uế

Tựa đề: Con Sông Tẩy Uế
Nguyên tác: Cleansing Wave
Lời: Pho­ebe W. Palm­er
Nhạc: Phoe­be P. Knapp
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Bài Số 192

Cleansing Wave
1. Oh, now I see the cleansing wave!
The fountain deep and wide;
Jesus, my Lord, mighty to save,
Points to His wounded side.
Refrain
The cleansing stream I see! I see!
I plunge, and oh, it cleanseth me!
Oh, praise the Lord! It cleanseth me!
It cleanseth me—yes, cleanseth me.
2. I rise to walk in Heav’n’s own light,
Above the world and sin,
With heart made pure and garments white,
And Christ enthroned within.
3. I see the new creation rise;
I hear the speaking blood.
It speaks! Polluted nature dies!
Sinks ’neath the cleansing flood.
4. Amazing grace! ’tis Heav’n below
To feel the blood applied,
And Jesus, only Jesus know,
My Jesus crucified.
Con Sông Tẩy Uế
1. Kìa, tôi thấy sông sâu, rộng mênh mông,
Tẩy uế tâm tôi sạch ròng;
Jêsus cứu tôi do quyền vô song,
Chỉ chỗ hông tuôn giọt hồng.
Điệp Khúc:
Được xem con sông tẩy uế hôm nay,
Gieo mình tôi xuống bỗng trắng trong thay!
Ngợi khen Jêsus, suối tẩy thanh đây,
Tôi được thanh tẩy được tẩy thanh ngay.
2. Từ nay bước đi trên đường quang minh,
Suốt cõi nhân gian tội tình;
Bạch y Chúa ban tâm hồn sạch tinh,
Có Chúa nơi tâm linh mình.
3. Lòng luôn biết huyết linh nghiệm không thôi,
Ở thế gian như cung trời;
Lòng duy biết Jêsus Jêsus thôi,
Jêsus chết thay tôi rồi.

Thư Viện Tin Lành (2015)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top