Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Có Jesus Phần Tôi Thỏa Rồi

Thánh Ca: Có Jesus Phần Tôi Thỏa Rồi

Tựa đề: Có Jesus Phần Tôi Thỏa Rồi
Nguyên tác: Give Me Jesus
Lời: Frances J. Crosby (1879)
Nhạc: John R. Sweney
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) – Bài Số 212

Give Me Jesus
1. Take the world, but give me Jesus,
All its joys are but a name;
But His love abideth ever,
Through eternal years the same.
Refrain:
Oh, the height and depth of mercy!
Oh, the length and breadth of love!
Oh, the fullness of redemption,
Pledge of endless life above!
2. Take the world, but give me Jesus,
Sweetest comfort of my soul;
With my Savior watching o’er me,
I can sing though billows roll.
3. Take the world, but give me Jesus,
Let me view His constant smile;
Then throughout my pilgrim journey
Light will cheer me all the while.
4. Take the world, but give me Jesus;
In His cross my trust shall be,
Till, with clearer, brighter vision,
Face to face my Lord I see.
Có Jesus Phần Tôi Thỏa Rồi
1. Dầu ai ai tranh giàu sang thế gian;
Có Jêsus phần tôi thỏa rồi;
Cuộc vinh hoa như phù vân chóng tan,
Đức yêu thương còn đến đời đời.
Điệp Khúc:
Cao sâu bấy đức từ ái Jêsus!
Cao sâu thật nào ai đo tới!
Ồ, ơn cứu muôn đời ban phỉ phu,
Bảo chứng tôi vào ở trên trời.
2. Phần tôi lãnh duy một Jêsus thôi;
Khiến tâm linh được an ủi hoài;
Dầu chung quanh ba đào vây phủ tôi,
Vẫn xướng ca vì ở trong Ngài.
3. Phần tôi lãnh duy một Jêsus thôi;
Ước ngắm xem Ngài luôn mỉm cười,
Nhờ Jêsus linh trình luôn sáng tươi,
Dẫn dắt tôi từ đất lên trời.
4. Phần tôi lãnh duy một Jêsus thôi;
Quyết vững tin thập tự giá hoài,
Kịp khi đến thiên đường kia sáng tươi,
Thỏa chí tôi nhìn rõ mặt Ngài.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top