Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Xin Chúa Dừng Chân

Thánh Ca: Xin Chúa Dừng Chân

Tựa đề: Xin Chúa Dừng Chân
Nguyên tác: Pass Me Not
Lời: Fanny J. Crosby (1820-1915)
Nhạc: William H. Doane (1832-1915)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
  – Bài số 256

Pass Me Not
1. Pass me not, O gentle Savior,
Hear my humble cry;
While on others Thou art calling,
Do not pass me by.
Refrain
Savior, Savior,
Hear my humble cry;
While on others Thou art calling,
Do not pass me by.
2. Let me at Thy throne of mercy
Find a sweet relief,
Kneeling there in deep contrition;
Help my unbelief.
3. Trusting only in Thy merit,
Would I seek Thy face;
Heal my wounded, broken spirit,
Save me by Thy grace.
4. Thou the Spring of all my comfort,
More than life to me,
Whom have I on earth beside Thee?
Whom in Heav’n but Thee?
Xin Chúa Dừng Chân
1. Chúa, xin đừng lìa con phận cùng nhân
Đang kêu cầu van khẩn
Lúc bao người được thăm gọi mừng vui
Mong Ngài nhớ đến con.
Điệp Khúc:
Cứu Chúa! Xin Ngài!
Nguyện nghe tiếng cầu con
Lúc bao người được thăm gọi mừng vui
Mong Ngài nhớ đến con.
2. Chúa, con luôn nguyện nơi ngôi hồng ân
Tâm linh được hưng phấn
Trước ngôi hiền từ ăn năn, cầu xin
Mong Ngài giúp đức tin.
3. Chúa, con duy cậy công Ngài chuộc mua
Trông mong gặp mặt Chúa
Vết đau thương lòng con mong lành nay
Duy nhờ cứu ân Ngài.
4. Chúa Giê-xu nguồn ủy lạo đời con
Con yêu Ngài vô đối
Ở trong đời này hay tại trời cao
Duy Ngài có ai nào.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top