Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Chúa Ôi! Con Đến Ngay – I Am Coming, Lord

Thánh Ca: Chúa Ôi! Con Đến Ngay – I Am Coming, Lord

Tựa đề: Chúa Ôi! Con Về Ngay
Nguyên tác: I Hear Thy Welcome Voice
Nhạc và Lời: Lewis Hart­sough (1828-1909)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) – Bài Số 170

I Hear Thy Welcome Voice
1. I hear Thy welcome voice
That calls me, Lord, to Thee,
For cleansing in Thy precious blood
That flowed on Calvary.
Refrain
I am coming Lord!
Coming now to Thee!
Wash me, cleanse me in the blood
That flowed on Calvary!
2. Though coming weak and vile,
Thou dost my strength assure;
Thou dost my vileness fully cleanse,
Till spotless all, and pure.
3. ’Tis Jesus calls me on
To perfect faith and love,
To perfect hope and peace and trust,
For earth and Heav’n above.
4. ’Tis Jesus Who confirms
The blessèd work within,
By adding grace to welcomed grace,
Where reigned the power of sin.
5. And He the witness gives
To loyal hearts and free
That every promise is fulfilled,
If faith but brings the plea.
6. All hail! atoning blood!
All hail! redeeming grace!
All hail! the gift of Christ our Lord,
Our Strength and Righteousness.
Chúa Ôi! Tôi Lại Ngay!
1. Kìa, tiếng Chúa kêu dịu dàng,
Gọi tôi mau đến theo Ngài;
Dòng huyết Gô-gô-tha rửa tôi sạch,
Đời nay được trắng trong ngần.
Điệp Khúc:
Chúa ôi, con lại ngay,
Nay con xin lại đây;
Xin huyết lưu nơi Gô-gô-tha
Làm con sạch trắng hơn ngà.
2. Dầu tôi yếu thân gầy hình,
Ngài cho mạnh sức phi thường,
Ngài xóa hết bao ô uế tội tình,
Hồn thân gội phiếu tinh ròng.
3. Jesus muốn tôi hoàn toàn,
Tình yêu nên giống như Ngài,
Nào đức tin, yêu thương với hy vọng,
Trần gian thành chốn thiên đàng.
4. Ngài chứng quyết cho mọi người,
Lòng luôn trung tín chân thành;
Lời hứa Chúa đinh ninh ứng nghiệm hoài,
Cùng ai thật quyết tuân hành.

Thư Viện Tin Lành (2015)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top