Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Tài Liệu » Cần Chúa Mỗi Giờ

Cần Chúa Mỗi Giờ

Tựa đề: I Need Thee Every Hour – Cần Chúa Mỗi Giờ
Lời: Annie S. Hawks (1835-1918)
Nhạc: Robert Lowry (1826-1899)
Trình bày: Thu Vân
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 258

Cần Chúa Mỗi Giờ

1. Ôi Chúa! Đấng con cần luôn
Duy Chúa nhân lành.
Dịu êm bấy duy lời Chúa.
Giúp con an bình.

Điệp Khúc:
Mỗi phút cần Chúa giúp đỡ con
Luôn nhờ cánh Giê-xu hoài
Xin ban phước cho con từng giây,
Con đến đây Ngài!

2. Ôi Chúa! Đấng con cần luôn
Xin Chúa luôn gần
Tà ma hết phương lừa dối
Khi Chúa ở gần.

3. Ôi Chúa! Đấng con cần luôn
Khi vui hay buồn
Đời con nếu ra ngoài Chúa
Hư hỏng luông tuồng.

4. Ôi Chúa! Đấng con cần luôn
Chân thánh duy Ngài
Nguyện luôn khiến con thuộc Chúa
Ôi Chúa thiên đài.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

I Need Thee Every Hour

1. I need Thee every hour,
Most gracious Lord
No tender voice like
Thine can peace afford.

Refrain:
I need Thee. Oh! I need Thee.
Every hour I need Thee
Oh, bless me now,
My Savior, I come to Thee.

2. I need Thee every hour,
Stay Thou nearby
Temptations lose their power
when Thou art nigh.

3. I need Thee every hour
in joy or pain
Come quickly and abide
or life is in vain.

4. I need Thee every hour,
Teach me Thy will
and Thy rich promises
in me fulfill.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top