Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Bàn Tay Mang Dấu Đinh

Thánh Ca: Bàn Tay Mang Dấu Đinh

Tựa đề: Bàn Tay Mang Dấu Đinh
Nguyên tác: The Nail Scarred Hand
Tác giả:  Baylus Benjamin McKinney (1886-1952)
Lời Việt: Vĩnh Phúc
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý (1992) – Bài Số 250

The Nail Scarred Hand
1 Have you failed in your plan of your storm-tossed life?
Place you hand in the nail-scarred hand;
Are you weary and worn from its toil and strife?
Place your hand in the nail-scarred hand.
Chorus:
Place your hand in the nail-scarred hand,
Place your hand in the nail-scarred hand;
He will keep to the end, He’s your dearest friend,
Place your hand in the nail-scarred hand.
2 Are you walking alone through the shadows dim?
Place your hand in the nail-scarred hand;
Christ will comfort your heart, put your trust in Him.
Place your hand in the nail-scarred hand.
3 Would you follow the will of the risen Lord?
Place your hand in the nail-scarred hand;
Would you live in the light of His blessed Word?
Place your hand in the nail-scarred hand.
4 Is your soul burdened down with its load of sin?
Place your hand in the nail-scarred hand;
Throw your heart open wide, let the Savior in.
Place your hand in the nail-scarred hand.
Bàn Tay Mang Dấu Đinh
1. Bạn thân mến! đừng ngã lòng khi giông tố nổi lên
Bạn nắm ngay bàn tay mang dấu đinh
Bạn thân mến! đừng thất vọng khi đau đớn chất thêm
Bạn nắm ngay bàn tay Chúa chịu đinh.
Điệp Khúc:
Đi trên lối những nẻo đường gió mưa
Hãy lấy tay bạn đặt trong tay Chúa
Ngài đưa dắt đời sống bạn vượt mọi cơn nguy khó
Hãy bước đi, cầm tay Chúa đừng lo.
2. Bạn thân mến! đừng run sợ khi muôn phía tối đen
Bạn nắm ngay bàn tay mang dấu đinh
Bạn thân mến! đừng nghi ngờ khi thử thách đảo điên
Bạn nắm ngay bàn tay Chúa chịu đinh.
3. Bạn thân mến! đừng vấp phạm khi xao xuyến đức tin
Bạn nắm ngay bàn tay mang dấu đinh
Bạn thân mến! đừng yếu mềm khi cám dỗ đến bên
Bạn nắm ngay bàn tay Chúa chịu đinh.
4. Bạn thân mến! đừng kiếm tìm vinh hoa chốn thế gian
Bạn nắm ngay bàn tay mang dấu đinh
Bạn thân mến! đừng nương dựa vào trần thế tối tăm
Bạn nắm ngay bàn tay Chúa chịu đinh.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top