Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Bài Ca Tâm Linh

Bài Ca Tâm Linh

Tựa đề: Bài Ca Tâm Linh
Nguyên tác: Spirit Song

Tác giả: Maranatha Singers

Spirit Song

1. O let the Son of God
enfold you
with His Spirit and His love,
Let Him fill your life
and satisfy your soul.
O let Him have the things
that hold you and
His Spirit like a dove
will descend upon your life
and make you whole.

Refrain:
Jesus, O Jesus,
Come and fill Your lambs,
Jesus, O Jesus,
Come and fill Your lambs.

2. O come and sing
the song with gladness,
as your hearts are filled with joy,
Lift your hands in sweet
surrender to His name.
O give Him all
your tears and sadness,
Give Him all your years of pain,
and you’ll enter
into life in Jesus name.

Bài Ca Tâm Linh

1. Cầu xin Thiên Chúa chí ái
phủ kín lòng,
Bằng tình yêu thương không đổi dời,
Ngài lau hết nước mắt
khỏa lấp mảnh hồn tan vỡ.
Nguyện dâng lên Chúa
tất cả những ước vọng,
Thần Linh Cha sẽ đến vỗ về,
Hàn gắn hết những vết thương đau
ban cho bình an.

Điệp Khúc:
Jêsus, Chúa Jê-sus,
Cuộc sống con dâng Ngài hôm nay,
Jêsus, Chúa Jêsus.
Đến trong tâm hồn này.

2. Cùng dâng lên Chúa
tiếng hát với chúc tụng,
Niềm an vui dâng ngây ngất lòng,
Ngợi danh Cha yêu thương,
dâng Cha cuộc đời tan vỡ.
Nguyện trao lên Chúa
nước mắt những chuỗi ngày,
đầy đau thương cô liêu chán chường,
Nhận lấy sức sống mới
Cha ban trong danh Jê-sus.

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top