Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Hoa Huệ Trong Trũng

Thánh Ca: Hoa Huệ Trong Trũng

Tựa đề: Hoa Huệ Trong Trũng
Nguyên tác: I Have Found a Friend in Jesus
Lời: Charles W. Fry
Nhạc: Wil­liam S. Hays
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
  – Bài số 81.
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý – Bài số 62.
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ – Bài số 396.
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Baptist – Bài số 83.

I Have Found a Friend in Jesus

1. I have found a friend in Jesus,
He’s everything to me,
He’s the fairest of
ten thousand to my soul;
The Lily of the Valley,
in Him alone I see
All I need to cleanse
and make me fully whole.
In sorrow He’s my comfort,
in trouble He’s my stay;
He tells me every care
on Him to roll.
Refrain
He’s the Lily of the Valley,
the Bright and Morning Star,
He’s the fairest of
ten thousand to my soul.
2. He all my grief has taken,
and all my sorrows borne;
In temptation He’s my strong
and mighty tower;
I have all for Him forsaken,
and all my idols torn
From my heart and now
He keeps me by His power.
Though all the world forsake me,
and Satan tempt me sore,
Through Jesus I shall
safely reach the goal.
3. He will never, never leave me,
nor yet forsake me here,
While I live by faith and
do His blessèd will;
A wall of fire about me,
I’ve nothing now to fear,
From His manna
He my hungry soul shall fill.
Then sweeping up to glory
to see His blessed face,
Where the rivers of delight
shall ever roll.

Hoa Huệ Trong Trũng

1. Bạn thân tôi ấy Giê-xu Christ,
lo lắng cho tôi trọn đời
Ngài đẹp xinh vui tươi thay
quán quân trong muôn người
Thật tôi xem Chúa như Hoa Huệ
trong trũng, hương thơm nhẹ nhàng
Ngài thay đổi ác tâm này
nên trắng trong vẹn toàn
Hồi bi ai Giê-xu an ủi,
lúc bối rối cho bình an
Bảo rằng “Mọi điều sầu thống
nên giao Ta mang.”
Điệp Khúc:
Thật Giê-xu Christ như Hoa Huệ,
như chính Sao Mai rạng ngời
Ngài vui tươi bấy, xinh đẹp thay,
quán quân muôn người.
2. Giê-xu Christ gánh bi thương tôi,
lau ráo bao châu lụy tràn
Là ngọn tháp che tôi
khi quỷ ma xâm phạm vào
Vì Christ tôi bỏ muôn muôn sự,
xa ném bao nhiêu tượng hình
Lòng tôi đây
Chúa đem quyền linh giữ cho an bình
Dầu khi nhân gian khinh chê chán,
lắm lúc Sa-tan gạt tôi
Chỉ nhờ Giê-xu
đạt đích an ninh vô hồi.
3. Hồi tôi đây sống bởi đức tin,
vâng ý Ba Ngôi trọn tình
Ngài thật không xa tôi
không bỏ tôi đi một mình
Lửa linh bao phủ xung quanh tôi,
nên bổn tâm không bồi hồi
Nhờ ma-na Chúa ban,
hồn đang đói thấy no rồi
Rồi tôi bay lên nơi vinh quí
thấy rõ thiên nhan đẹp xinh
Chỗ nguồn cực lạc
đầy dẫy tua ra muôn hình.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

lily_03

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top