Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Nơi Gô-gô-tha

Thánh Ca: Nơi Gô-gô-tha

Tựa đề: Nơi Gô-gô-tha
Nguyên tác: At Calvary
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 172
Lời: William R. Newell
Nhạc: Daniel B. Towner

At Calvary

1. Years I spent in vanity and pride,
Caring not my Lord was crucified,
Knowing not it was for me He died
On Calvary.

Refrain:
Mercy there was great, and grace was free;
Pardon there was multiplied to me;
There my burdened soul found liberty
At Calvary.

2. By God’s Word at last my sin
I learned;
Then I trembled at the law I’d spurned,
Till my guilty soul imploring turned
To Calvary.

3. Now I’ve giv’n to Jesus everything,
Now I gladly own Him as my King,
Now my raptured soul can only sing
Of Calvary!

4. Oh, the love that drew salvation’s plan!
Oh, the grace that brought it down to man!
Oh, the mighty gulf that God did span
At Calvary!

Nơi Gô-gô-tha

1. Bao năm tôi trụy lạc, kiêu căng đáng khinh,
Chẳng để ý Giê-xu đã bị đóng đinh;
Đâu hay do tôi Giê-xu đã xả sinh,
Trên Gô-gô-tha.

Điệp Khúc
Ấy nơi tỏ ân điển yêu thương dịu dàng,
Ấy nơi Chúa tha thứ tôi được trắng án;
Nơi này gánh nặng Chúa buông tha nhẹ nhàng
Nơi Gô-gô-tha.

2. Tôi nghe thiên đạo, được Thần Linh
thuyết minh,
Khủng khiếp bởi biết tôi giày đạp Thánh Kinh;
Nay tôi quay đầu nhận tội danh đáng khinh,
Trông Gô-gô-tha.

3. Nay tôi xin dâng mọi sự ngay Chúa ôi,
Thỏa bấy bởi tôn Vua Giê-xu Christ tôi;
Tâm linh hoan lạc hằng tụng ca chẳng thôi
Khen Gô-gô-tha.

4. Ôi! tâm nhân từ trù hoạch phương cứu linh,
Ôi! Duy thiên ân thi hành chuộc chúng sinh;
Ôi! Sông sâu liền cầu thiên, nhân tiếp nghinh,
Do Gô-gô-tha.

 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top