Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Thời Sự » Thông Báo: Hội Thảo Thần Học Kỷ Niệm 500 Năm Phong Trào Cải Chánh

Thông Báo: Hội Thảo Thần Học Kỷ Niệm 500 Năm Phong Trào Cải Chánh

Thông Báo

Nhân dịp kỷ niệm 500 năm Martin Luther khởi xướng Phong Trào Cải Chánh (1517-2017), Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam thuộc Union University of California sẽ tổ chức một khóa hội thảo trình bày ảnh hưởng của Phong Trào Cải Chánh trên Hội Thánh, trên xã hội, và trên sự phát triển của nền thần học Việt Nam. 

Chương trình được tổ chức với sự cộng tác của Union University of California, Fuller Theological Seminary và Princeton Theological Seminary.  Thuyết trình viên trong khóa hội thảo là các giáo sư đến những trường nói trên, và một số nhà nghiên cứu trong Hội Thánh Việt Nam. 

Chương trình sẽ được tổ chức từ ngày 23-25/10/2017. 
Địa điểm: Union University of California, 14200 Goldenwest Street, Westminter, CA 92683.

Khóa hội thảo này được mở rộng cho tất cả những người tin Chúa.

Ban Tổ Chức trân trọng kính mời.

Lưu ý: Xin đọc thư mời của Ban Tổ Chức để biết thêm chi tiết về khóa hội thảo.

Thư Vin Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top