Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Bài Nhiều Người Đọc » Thông Báo: Ngày Quốc Gia Cầu Nguyện Vì Dịch Coronavirus

Thông Báo: Ngày Quốc Gia Cầu Nguyện Vì Dịch Coronavirus

Lời Ban Biên Tập:
Vào ngày 14/3/2020, Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump đã công bố Chúa Nhật 15/3/2020 là Ngày Quốc Gia Cầu Nguyện cho những người bị ảnh hưởng bởi dịch Coronavirus và cho những người có trách nhiệm đối phó với dịch Coronavirus.  Dưới đây là bản dịch Việt Ngữ nội dung của công bố này.

Công Bố Ngày Quốc Gia Cầu Nguyện
Cho Tất Cả Dân Chúng Hoa Kỳ
Bị Ảnh Hưởng Bởi Dịch Coronavirus Và
Cho Những Nỗ Lực Đối Phó Cấp Quốc Gia

Trong những lúc chúng ta cần nhất, người Mỹ chúng ta luôn luôn hướng về sự cầu nguyện để chúng ta được giúp đỡ,  hướng dẫn qua những thử thách và những giai đoạn bất an.  Khi chúng ta tiếp tục đối diện với những thách thức đặc biệt từ dịch coronavirus, hằng triệu người Mỹ đã không thể họp lại tại các nhà thờ, đền thờ, nhà hội, hội đường, và những nơi thờ phượng.  Tuy nhiên trong lúc này, chúng ta cần phải không ngừng cầu xin Đức Chúa Trời để có thêm sự khôn ngoan, an ủi, và sức mạnh; đồng thời chúng ta phải đặc biệt cầu nguyện cho những người đã bị tổn hại, hay những người đã mất những người thân yêu.  Tôi xin quý vị hãy hiệp cùng tôi trong một ngày cầu nguyện cho tất cả mọi người đã bị ảnh hưởng bởi dịch coronavirus và hãy cầu xin bàn tay chữa lành của Đức Chúa Trời đặt trên dân chúng của đất nước chúng ta.   

Là Tổng Thống của quý vị, tôi xin quý vị hãy cầu nguyện cho sức khỏe và sự mạnh khỏe của đồng bào Hoa Kỳ và hãy nhớ rằng không có những vấn đề nào là quá lớn để Đức Chúa Trời giải quyết.  Tất cả chúng ta hãy nhập tâm những lời thánh đã được tìm thấy trong 1 Phi-e-rơ 5:7 – “Hãy trao tất cả sự lo âu của anh chị em cho Ngài, bởi vì Ngài chăm sóc anh chị em“.  Chúng ta hãy cầu nguyện để tất cả những người bị ảnh hưởng bởi vi khuẩn sẽ cảm nhận được sự bảo vệ và tình yêu của Đức Chúa Trời trong lúc này.  Với sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ vượt qua sự đe dọa này,  

Vào thứ Sáu, tôi đã công bố tình trạng khẩn cấp của quốc gia và đã thực thi những hành động kiên quyết nhằm đẩy mạnh toàn lực của Chính Quyền Liên Bang trợ giúp cho những nổ lực chiến đấu chống lại dịch coronavirus.  Bây giờ, tôi khuyến khích tất cả những người Mỹ cầu nguyện cho những người đang đối đầu nơi tiền tuyến, đặc biệt là những chuyên viên y tế và những viên chức về sức khỏe công cộng của quốc gia chúng ta – là những người đang làm việc không mệt mỏi để bảo vệ tất cả chúng ta khỏi vi khuẩn corona và chữa trị cho những bệnh nhân, là những người đã bị nhiễm; hãy cầu nguyện cho tất cả những người đối đầu dũng cảm tại tuyến đầu, những vệ binh quốc gia, những cá nhân tận hiến – là những người đang làm việc để bảo đảm sức khỏe và sự an toàn cho các cộng đồng của chúng ta; và cũng hãy cầu nguyện cho các lãnh đạo địa phương, tiểu bang và liên bang.  Chúng ta tin rằng Ngài sẽ chu cấp cho họ sự khôn ngoan cần thiết để họ có thể thực hiện những quyết định khó khăn, và thực thi những hành động kiên quyết để bảo vệ dân chúng Hoa Kỳ trên toàn quốc.  Khi chúng ta đến với Cha của chúng ta trong sự cầu nguyện, chúng ta ghi nhớ những lời được tìm thấy trong Thi Thiên 91:2 “Ngài là nơi ẩn náu của con và là thành trì của con, Ngài là Ðức Chúa Trời của con; con tin cậy nơi Ngài.”

Khi chúng ta hiệp nhất trong sự cầu nguyện, chúng ta được nhắc nhở rằng không có gánh nặng nào là quá nặng để Đức Chúa Trời cất khỏi, hay để đất nước này chịu đựng với sự giúp đỡ của Ngài.  Lu-ca 1:37 hứa rằng “Đối với Đức Chúa Trời, không có điều gì là bất khả thi” – những lời đó đúng cho chúng ta ngày hôm nay cũng như đã đúng tự bao giờ.  Là một quốc gia dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ vĩ đại hơn khi chúng ta đối diện với những gian khó, và qua sự cầu nguyện, cùng với những hành động của tình yêu và sự cảm thông, chúng ta sẽ vượt trên sự thách thức này, và sẽ trỗi lên mạnh mẽ hơn, đoàn kết hơn bao giờ hết.   Cầu xin Đức Chúa Trời chúc phước cho mỗi quý vị, và cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho Liên Bang Hoa Kỳ.

Vì vậy, giờ đây, tôi, Donald Trump, Tổng Thống của Liên Bang Hoa Kỳ, công bố ngày 15 tháng 3 năm 2020 là ngày Quốc Gia Cầu Nguyện cho Tất Cả Dân Chúng Hoa Kỳ Bị Ảnh Hưởng bởi Dịch Coronavirus và cho Những Nỗ Lực Đối Phó Của Quốc Gia.  Tôi kêu gọi dân chúng Hoa Kỳ thuộc mọi niềm tin, truyền thống tôn giáo và nguồn gốc, hãy dâng lời cầu nguyện cho những người đã bị ảnh hưởng, bao gồm những người đã bị tổn hại, hay những người đã mất những người thân yêu.  

Tôi đã đặt tay của tôi để xác nhận điều này vào ngày mười bốn, tháng ba, năm hai ngàn hai mươi của Chúa chúng ta, và năm thứ hai trăm bốn mươi bảy của Nền Độc Lập Liên Bang Hoa Kỳ.

DONALD J. TRUMP

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Xin chuyển tiếp.

Nguyên văn tiếng Anh:
– Proclamation on the National Day of Prayer for all Americans Affected by the Coronavirus Pandemic and for our National Response Efforts.

 

Comments (1)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top