Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Thời Sự » Thông Báo: Ngày Cầu Nguyện Cho Việt Nam

Thông Báo: Ngày Cầu Nguyện Cho Việt Nam

Liên Hữu Tin Lành Việt Nam Thế Giới

Thông Báo
Ngày Cầu Nguyện Cho Việt Nam

Westminster ngày 7 tháng 12 năm 2019

Trích yếu: v/v Ngày Cầu Nguyện cho Việt Nam

Kính gởi: Quý tôi tớ Chúa và quý con cái Chúa khắp nơi trên thế giới

Kính thưa quý vị:

Nhân mùa kỷ niệm Chúa chúng ta giáng sinh, thay cho Hội Đồng Quản Trị Liên Hữu Tin Lành Việt Nam Thế Giới tôi xin thân ái gởi đến quý vị lời chào rất kính mến trong danh Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. Nguyện xin Đức Chúa Trời ban cho quý vị một mùa Giáng Sinh tràn đầy phước hạnh và một Năm Mới dồi dào linh lực để phục vụ Ngài và tha nhân.

Nhận thấy người Tin Lành chúng ta đều là những người yêu nước và nặng lòng vì hàng triệu đồng bào chúng ta vẫn chưa biết Chúa, chưa tin nhận Ngài, và chưa làm môn đồ của Ngài, đồng thời cũng nhận biết quyền năng và hiệu quả của sự cầu nguyện như Chúa đã phán, “Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời ngươi. Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết” (Giê-rê-mi 33:3), Hội Đồng Quản Trị Liên Hữu Tin Lành Việt Nam Thế Giới tha thiết kêu gọi quý tôi tớ Chúa và quý con cái Chúa khắp nơi, trong và ngoài nước, dành một thì giờ đặc biệt trong mỗi Chúa Nhật đầu năm (bắt đầu từ Chúa nhật đầu năm 2020, ngày 5/1/2020), để cùng nhau dâng lời cầu nguyện lên Cha thiên thượng cho dân tộc chúng ta. Chúng tôi tin rằng, khi chúng ta cùng nhau tha thiết kêu cầu cùng Cha Thánh, chắc chắn Ngài sẽ đoái thương chúng ta, nhậm lời, và cứu dân tộc chúng ta.

Lời Chúa dạy, “Nếu dân Ta, tức dân được gọi bằng danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta, và bỏ con đường tà, thì Ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội của chúng, và chữa lành đất nước của chúng.” (2 Sử Ký 7:14).

Ước mong quý vị vui lòng dành ngày Chúa nhật đặc biệt mỗi đầu năm cùng nhau tha thiết cầu nguyện cho Việt Nam chúng ta.

Thành kính tri ân sự hiệp tác quý báu của quý vị. Nay kính trong Chúa,

Mục sư Đặng Ngọc Báu

Quyền Chủ tịch LHTLVNTG

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top