Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Thông Báo: Thư Kêu Gọi Cầu Nguyện Cho Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng

Thông Báo: Thư Kêu Gọi Cầu Nguyện Cho Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng

Liên Hữu Tin Lành Việt Nam Thế Giới
Vietnamese World Christian Fellowship

THƯ KÊU GỌI CẦU NGUYỆN CHO
HỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO PHỤC HƯNG

California ngày 30 tháng 5 năm 2021

Kính thưa quý tôi tớ Chúa và con dân Chúa khắp nơi:

Nguyện xin Ba Ngôi Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta và binh vực chúng ta cho dù chúng ta ở giữa cơn thử thách nặng nề.

Những ngày qua bịnh dịch covid-19 đã lây nhiễm đến Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng ở Gò Vấp, do Mục sư Phương Văn Tân và Mục sư Võ Xuân Loan lãnh đạo. Một số con cái Chúa và ngay cả nhị vị mục sư cũng bị nhiễm vi-rút.

Trong khi ma quỷ nhân cơ hội này tấn công Đạo Chúa và Hội Thánh Ngài dồn dập, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý tôi tớ Chúa và con dân Chúa khắp nơi đồng lòng hiệp ý dâng lời cầu nguyện cho Mục sư Phương Văn Tân, Mục sư Võ Xuân Loan, cùng tất cả anh chị em và đồng bào bị nhiễm bịnh để Chúa dùng mọi cách cứu chữa cho các đầy tớ Ngài và mọi người mắc bịnh dịch sớm được chữa lành.

Nguyện lời cầu nguyện chân thành và tha thiết của chúng ta sẽ được Chúa đoái nhậm và biến hoàn cảnh bị thử thách của anh chị em chúng ta trở thành cớ để chúng ta cảm thông, hiệp một, và bày tỏ sự đoàn kết với nhau trong danh Đức Chúa Jesus Christ bất kể chúng ta ở đâu trên thế giới.    

Cầu xin Ba Ngôi Đức Chúa Trời ban phước lại dồi dào cho quý vị.

Nay kính trong Chúa

Mục sư Đặng Ngọc Báu

Quyền Chủ Tịch LHTLVNTG

Xin vui lòng góp phần phổ biến thư kêu gọi này bằng cách đăng lại trên Facebook của bạn đọc.

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top