Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Thông Báo: Chương Trình Tri Ân và Cảm Tạ – Liên Hữu Tin Lành Việt Nam Thế Giới

Thông Báo: Chương Trình Tri Ân và Cảm Tạ – Liên Hữu Tin Lành Việt Nam Thế Giới

Đại Hội Liên Hữu 2015

13-14 Tháng 11, 2015
Garden Grove United Methodist Church
12741 Main Street, Garden Grove, CA. 92840

Thanksgiving_01
Thư Mời

LIÊN HỮU TIN LÀNH VIỆT NAM THẾ GIỚI
Kính Mời Quý Vị Tham Dự Chương Trình Tri Ân và Cảm Tạ

Thứ Sáu: Ngày 13 Tháng 11 Năm 2015

7:00-9:30 tối:
Tiệc Thông Công với Muc sư Doug Kellum.  Trong 40 năm qua, Mục sư Doug Kellum đã làm việc nhiều năm tại các trại tỵ nạn Đông Nam Á và sau đó đã giúp người Việt tại nhiều nơi trên nước Mỹ. Đây là dịp cho những người từng sống trong các trại tỵ nạn gặp lại Mục sư Doug Kellum. Tiệc này do Liên Hữu Mục Sư Việt Nam tại vùng Nam California tổ chức. Vé dự  tiệc: $15. Xin liên lạc với Mục sư Joshua Lê Khắc Hồng để mua vé (714) 804-4956.

Thứ Bảy: Ngày 14 Tháng 11 Năm 2015

10:00-12:00 sáng:
Ghi nhận đóng góp của những cá nhân cho Hội Thánh và Cộng Đồng – đặc biệt Dr. Robbert Funseth (1926-2015), Phụ Tá Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, tác giả của Chương Trình Con Lai và HO. Qua các chương trình này trên 300,000 người Việt thuộc các gia đình con lai, và tù nhân chính trị đã được đến định cư tại Hoa Kỳ

3:00-5:00 chiều:
Họp Liên Hữu Tin Lành Việt Nam Thế Giới. Thảo luận đường hướng cho tương lai. Xin mời Ban Quản Trị, Hội Viên, quí vị quan tâm đến tương lai của Hội Thánh giữa cộng đồng Việt Nam trong và ngoài nước đến tham dự.

7:30-9:30 tối:
Ghi nhận đóng góp của các nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm, Lưu Vĩnh Phúc, Nguyễn Hữu Ái, Lê Ngọc Vinh, Nguyễn Đình Thôn, Nguyễn Bá Nguyên trong việc phát triển thánh nhạc Tin Lành Việt Nam. Chương trình thánh nhạc đặc biệt phần lớn là sáng tác của nhạc sĩ Việt Nam. Diễn giả: Mục sư Trần Mạnh Hùng

 

KÍNH MỜI QUÍ VỊ ĐẾN THAM DỰ

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top