Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Thư Kêu Gọi: Gây Quỹ Viết Luận Án

Thư Kêu Gọi: Gây Quỹ Viết Luận Án

Thư Kêu Gọi

Mục sư Nhiệm Chúc Hồ Long là mục sư phụ tá của Hội Thánh Tin Lành Orange thuộc Giáo Hạt Tin Lành Việt Nam tại Hoa Kỳ.  Mục sư NC Hồ Long đang theo học chương trình tiến sĩ tại Talbot School of Theology, Biola University.  Để có tài liệu viết luận án ông cần phỏng vấn 587 mục sư người Việt, H’Mong và Đại Hàn thuộc Christian and Missionary Alliance tại Hoa Kỳ.  Mục sư NC Hồ Long dự định sẽ tặng một món quà nhỏ trị giá $10.00 cho mỗi mục sư này. 

Nếu bạn đọc cảm động, bạn đọc có thể hổ trợ cho chương trình này tại https://www.gofundme.com/f/next-generation-of-asianamerican-pastors

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org    

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top