Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Thời Sự » Thông Báo: Hội Đồng Giáo Hạt Tin Lành Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Thông Báo: Hội Đồng Giáo Hạt Tin Lành Việt Nam Tại Hoa Kỳ

HDGHVN38

Thông Báo: 

Hội Đồng Giáo Hạt Tin Lành Việt Nam tại Hoa Kỳ sẽ được tổ chức tại Chapman University, Orange, California từ ngày 28/6/2013-2/7/2013.
Địa điểm: 1 University Drive, Orange, CA 92866.
Chương trình tổng quát của Hội Đồng như sau.

Thứ Sáu – Friday June 28, 2013

7:30 – 9:30 PM: Hội Đồng Cầu NguyệnPrayer Summit
Diễn Giả – Speaker: Mục sư Huỳnh Văn Linh

Thứ Bảy – Saturday June 29, 2013

6:30 – 7:30 AM: Tĩnh Nguyện – Devotions
Mục sư Nguyễn Văn Nghĩa
7:30 – 8:30 Điểm Tâm – Breakfast
9:00 – 12:00 Khai Mạc Hội Đồng – Opening of the District Conference
Diễn Giả – Speaker: MSGHT Lê Vĩnh Thạch
12:00 – 2:00 PM: Ăn Trưa – Lunch
2:00 – 5:00 Đoàn Nam Giới  – VAM (Memorial Hall)
Đoàn Phụ Nữ – VAW (Gym)
Gia Đình TrẻYoung Couples (Beckman Hall 404)
Thanh NiênYAM  (Argyros Forum 206)
5:00 – 7:30 Ăn Chiều – Dinner
7:30 – 9:30 Đoàn Nam Giới – VAM (Memorial Hall)
Đoàn Phụ Nữ – VAW (Gym)
Gia Đình Trẻ – Young Couples (Beckman Hall 404)
Thanh Niên – YAM  (Argyros Forum 206)

Chúa Nhật – Sunday June 30, 2013

6:30 – 7:30 AM: Tĩnh Nguyện – Devotions
Mục sư Hồ Thế Nhân
7:30 – 8:30 Điểm Tâm – Breakfast
9:00 – 12:00 Thờ Phượng Worship
Diễn Giả – Speaker: Rev. Daniel Wetzel
12:00 – 2:00 PM: Ăn Trưa – Lunch
2:00 – 5:00 Thánh Kinh Thần Học Viện – Alliance Evangelical Divinity School
Diễn Giả – Speaker: Dr. Robert Fetherlin
5:00 – 7:30 Ăn Chiều – Dinner
7:30 – 9:30 Hội Đồng Truyền Giáo – Missions Rally
Diễn Giả – Speaker: Mục sư Hồ Hiếu Hạ

Thứ Hai – Monday July 1, 2013

6:30 – 7:30 AM: Tĩnh Nguyện – Devotions
Mục sư Nguyễn Thanh Phiên
7:30 – 8:30 Điểm Tâm – Breakfast
9:00 – 10:15 Tường Trình Công Việc Chúa – District Annual Report
10:15 – 10:45 Giải Lao – Break
10:45 – 12:00 Học Hỏi & Huấn Luyện Phần I –
Learning & Training Session I
12:00 – 2:00 PM: Ăn Trưa – Lunch
2:00 – 3:15 Học Hỏi & Huấn Luyện Phần II –
Learning & Training Session II
3:15 – 3:45 Giải Lao – Break
3:45 – 5:00 Học Hỏi & Huấn Luyện Phần III –
Learning & Training Session III
5:00 – 7:30 Ăn Chiều – Dinner
7:30 – 9:30 Bồi Linh – Spiritual Enrichment
Diễn Giả – Speaker: Mục sư Nguyễn Thỉ

Thứ Ba – Tuesday July 2, 2013

6:30 – 7:30 AM: Tĩnh Nguyện – Devotions
Mục sư Trần Thiện Minh
7:30 – 8:30 Điểm Tâm Breakfast
9:00 – 10:15 Làm Chứng Công Việc Chúa – Ministry Testimonies
10:15 – 10:45 Giải Lao – Break
10:45 – 12:00 Học Hỏi & Huấn Luyện Phần I –
Learning & Training Session I
12:00 – 2:00 PM: Ăn Trưa – Lunch
2:00 – 3:15 Học Hỏi & Huấn Luyện Phần II –
Learning & Training Session II
3:15 – 3:45 Giải Lao – Break
3:45 – 5:00 Học Hỏi & Huấn Luyện Phần III –
Learning & Training Session III
5:00 – 7:30 Ăn Chiều – Dinner
7:30 – 9:30 Lễ Bế Mạc – Closing Service
Tiệc Thánh – Communion
Diễn Giả – Speaker: Mục sư Nguyễn Anh Tài
Nghi Thức Bế Mạc – Closing Ceremony
Mục sư G.H.T. Lê Vĩnh Thạch

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top