Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Thời Sự » Thông Báo: Đại Hội Baptist Việt Nam Năm 2023

Thông Báo: Đại Hội Baptist Việt Nam Năm 2023

 

Thông Báo 

Đại Hội Baptist Việt Nam tại Hoa Kỳ năm 2023 sẽ được tổ chức tại Crystal Gateway Marriott Hotel – 1700 Richmond Hwy, Arlington, VA 22202 từ ngày 29/6/2023 đến ngày 2/7/2023. 

Chủ đề: Trang Bị
Câu gốc: “Chính Ngài đã cho một số người làm sứ đồ, một số làm tiên tri, một số làm nhà truyền giảng Tin Mừng, một số làm mục sư và giáo sư để trang bị các thánh đồ cho những công tác phục vụ, nhằm xây dựng thân thể của Ðấng Christ.” (Ê-phê-sô 4:11-12)

Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm các chi tiết về Đại Hội Baptist tại http://daihoibaptit.org/

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top