Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Thông Báo: Khóa Học Lược Khảo Cựu Ước I

Thông Báo: Khóa Học Lược Khảo Cựu Ước I

 

Thông Báo
Khóa Học Lược Khảo Cựu Ước I

Môn Học: Lược Khảo Cựu Ước I
Nội Dung: Lược khảo từ sách Sáng Thế Ký đến Ê-xơ-tê
Giáo Sư: Mục sư Tiến sĩ Đặng Ngọc Báu
Thời Gian: Học hằng tuần vào 8 giờ tối Thứ 5, giờ California, tức 11 giở sáng Thứ 6, giờ Việt Nam
Học Kỳ: Bắt đầu ngày 1/2/2024 và sẽ kéo dài hơn 2 tháng
Tài Liệu: Bản Dịch Kinh Thánh 2011
Phương Tiện: Học trên Zoom
Điều Kiện: Học viên cần:
– Trung tín tham dự và vào lớp đúng giờ trong tất cả những buổi học.  
– Tham dự những giờ thảo luận trong lớp qua nhóm nhỏ.
Lệ Phí:
– Miễn phí cho các học viên muốn tìm hiểu thêm về Kinh Thánh
– Các sinh viên muốn nhận tín chỉ của Union University of California cần làm thủ tục và đóng lệ phí với trường.  
Ghi Danh:
– Xin liên lạc với Mục Sư Đặng Ngọc Báu qua email dangnbau@gmail.com để biết thêm những chi tiết liên hệ về khóa học và ghi danh.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top