Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Hãy Tôn Ngợi Chúa – Thánh Ca Ả-rập

Hãy Tôn Ngợi Chúa – Thánh Ca Ả-rập

Tựa đề: Tôn Ngợi Chúa
Nguyên tác: Tasbiih al-Rab
Kinh Thánh: Thi Thiên 98:5-8

Thi Thiên 98

1. Hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới,
v
ì Ngài đã làm những công việc diệu kỳ.
Tay phải và cánh tay thánh của Ngài đã mang lại chiến thắng.
2. Đức Giê-hô-va đã bày tỏ ơn cứu rỗi của Ngài,
v
à thể hiện đức công chính Ngài cho muôn dân thấy.
3. Ngài nhớ lại lòng nhân từ và sự thành tín của Ngài
đ
ối với nhà Y-sơ-ra-ên;
Những nơi tận cùng trái đất đã thấy
ơ
n cứu rỗi của Đức Chúa Trời chúng ta.
4. Cả thế giới!
Hãy cất tiếng hoan ca chúc tụng Đức Giê-hô-va,
Hãy vui vẻ ca vang tôn ngợi Ngài.
5. Hãy dùng đàn hạc cầm,  đàn hạc cầm,
và giọng ca m
à tôn ngợi Đức Giê-hô-va!
6. Hãy dùng kèn cùng tù và mà reo mừng
t
rước mặt Vua – tức là Đức Giê-hô-va!
7. Nguyện biển và mọi sinh vật trong biển;
t
hế giới cùng những người sống trong đó,
đều cất tiếng ca vang!
8. Nguyện các sông vỗ tay,
n
úi đồi cùng nhau hát mừng
trước mặt Đức Giê-hô-va!
9. Vì Ngài đến để phán xét thế gian; 
Ngài sẽ phán xét thế giới theo sự công chính,
v
à xử đoán các dân tộc theo lẽ công bằng.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top