Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Tarantella – Classical Guitar

Tarantella – Classical Guitar

Tác phẩm:  Tarantella
Tác giả: Agustin Barrios (1885-1944)
Classical Guitar: Edson Lopes

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” Giăng 3:16

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top