Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Tâm Linh Tôi Yên Ninh

Tâm Linh Tôi Yên Ninh

Tựa đề: It Is Well With My Soul
Tâm Linh Tôi Yên Ninh
Lời: Horatio G. Spafford
Nhạc: Philip P. Bliss

It Is Well With My Soul

1. When peace, like a river,
attendeth my way,
When sorrows like sea billows roll;
Whatever my lot,
Thou has taught me to say,
It is well, it is well, with my soul.

Refrain:
It is well, with my soul,
It is well, it is well, with my soul.

2. Though Satan should buffet,
though trials should come,
Let this blest assurance control,
That Christ has regarded
my helpless estate,
And hath shed His own blood for my soul.

3. My sin, oh, the bliss of this
glorious thought!
My sin, not in part but the whole,
Is nailed to the cross,
and I bear it no more,
Praise the Lord, praise the Lord, O my soul!

4. For me, be it Christ,
be it Christ hence to live:
If Jordan above me shall roll,
No pang shall be mine,
for in death as in life
Thou wilt whisper Thy peace to my soul.

5. But, Lord, ’tis for Thee,
for Thy coming we wait,
The sky, not the grave, is our goal;
Oh, trump of the angel!
Oh, voice of the Lord!
Blessed hope, blessed rest of my soul!

6. And Lord, haste the day
when my faith shall be sight,
The clouds be rolled back as a scroll;
The trump shall resound,
and the Lord shall descend,
Even so, it is well with my soul.

Tâm Linh Tôi Yên Ninh

1. Khi tôi được bình tịnh
dường sông chảy theo dòng đời,
Hoặc lắm thống bi như ba đào sôi,
Hoàn cảnh dẫu ra sao,
Ngài dạy cứ nói sắt đinh:
“Linh hồn ôi, ta yên ninh, thật yên ninh!”

Điệp Khúc:
Tâm linh tôi yên ninh thay!
Lòng tôi nay bình an thay, bình an thay!

2. Sa-tan luôn giày đạp,
đời tôi trải cơn tập rèn,
Tôi vẫn vững tâm luôn không hề quên,
Rằng Chúa biết tôi đây,
vô phương cách để thắng hơn,
Tuôn dòng huyết cứu rỗi bởi lòng khoan nhân.

3. Vinh thay tư niệm này,
thật tôi thỏa vui mực nào,
Ngài xóa hết, không lưu một tội nao;
Nhờ Chúa đóng đinh xưa,
nay tôi thoát khỏi ách ma,
Linh hồn hỡi, chúc tán Chúa chuộc mua ta!

4. Tôi mong mau được nhìn
điều lòng vẫn tin xưa rày,
Khi cuốn đám mây đen trên trời nay;
Kèn trổi tiếng trên không,
Vua vinh hiển tái lâm ngay,
Linh hồn hát; “Yên ninh thay, bình an thay!”

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top