Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Tìm Hiểu: Tại Sao Chúa Cho Phép Những Bất Hạnh Xảy Ra Trên Thế Giới Này – Phần 1

Tìm Hiểu: Tại Sao Chúa Cho Phép Những Bất Hạnh Xảy Ra Trên Thế Giới Này – Phần 1

 

Tại Sao Chúa Cho Phép Những Bất Hạnh Xảy Ra Trên Thế Giới Này

 

1. Không phải Chúa – nhưng chính loài người – đã đem những bất hạnh vào trong thế giới này.

Kinh Thánh cho biết từ thuở ban đầu Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên thế giới, và ngay từ ban đầu Đức Chúa Trời đã thấy mọi việc Ngài làm là tốt lành (Sáng Thế Ký 1:31).  Đức Chúa Trời đã cho loài người sống trong thế giới tốt đẹp mà Ngài đã tạo dựng, và  Đức Chúa Trời đã ban cho loài người quyền quản trị thế giới tốt đẹp đó (Sáng Thế Ký 1:26-31).  

Tuy nhiên, A-đam và Ê-va – những con người đầu tiên trên thế giới này – đã không vâng theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, họ đã phạm tội. Tội lỗi của loài người đã mở một cánh cửa cho những điều tồi tệ, xấu xa, và đau khổ vào trong thế giới này (Sáng Thế Ký 3:1-19).  

Từ ban đầu, Đức Chúa Trời đã tạo dựng loài người với bản chất thiện hảo. Tuy nhiên, ma quỷ không muốn loài người chỉ biết điều thiện, nhưng phải biết điều ác. Ma quỷ đã quỷ quyệt xúi giục A-đam và Ê-va rằng: “Hai ngươi chẳng chết đâu; nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác” (Sáng Thế Ký 3:4-6). 

Sau khi A-đam và Ê-va nghe theo lời ma quỷ phạm tội, con người đã biết điều ác. Chữ “ác” mà ma quỷ khuyên con người nên biết trong nguyên văn Hebrew là רַע diễn tả rất nhiều ý nghĩa. Bên cạnh những ý nghĩa căn bản như hung ác (Sáng Thế Ký 6:5), xấu xa (Sáng Thế Ký 6:5), độc hại (II Các Vua 4:41), chữ “ác” trong ngữ căn Hebrew còn mô tả bệnh tật (Phục Truyền 7:5, Phục Truyền 28:59, II Sử Ký 21:19) dịch bệnh (Phục Truyền 7:5, Phục Truyền 28:59; Ê-xê-chi-ên 14:21), ung độc (Phục Truyền 28:35, Gióp 2:7), những bất hạnh và đau khổ (Truyền Đạo 6:2), sự tàn hại bởi chiến tranh như gươm (Thi Thiên 144:10; Ê-xê-chi-ên 14:21), như tên (Ê-xê-chi-ên 5:16), đói kém (Ê-xê-chi-ên 14:21), tai họa nặng nề (Phục Truyền 6:22), các sứ giả của sự hủy diệt (Thi Thiên 78:49), những ác thú (Sáng Thế Ký 37:20; Ê-xê-chi-ên 5:17, 14:21, 34:25), những thời kỳ hoạn nạn (Sáng Thế Ký 47:9; Châm Ngôn 15:15; Truyền Đạo 1:13; 2:17; 4:3; 4:8; 5:13; 9:3), hung tin (Xuất 33:4; Sáng Thế Ký 37:2; Dân Số Ký 14:37; Phục Truyền 22:14; Nê-hê-mi 6:13; Giê-rê-mi 49:23; Thi thiên 112:7), hình phạt nặng nề (Châm Ngôn 15:10), tội ác (Giê-rê-mi 2:19), ác thần (I Sa-mu-ên 15:14-16).   

Ma quỷ là loài rất xảo quyệt.  A-đam và Ê-va có lẽ đã không thể nào hình dung được hết những bất hạnh sẽ xảy ra cho dòng dõi loài người khi ông bà nghe theo lời dụ dỗ của ma quỷ vi phạm lời căn dặn của Đức Chúa Trời.

Thêm vào đó, chữ “biết” mà ma quỷ đã nói trong (Sáng Thế Ký 3:6) trong nguyên văn Hebrew không chỉ mang ý nghĩa là hiểu biết, nhưng còn diễn tả những trải nghiệm thực sự với những ảnh hưởng tệ hại của điều ác như được nhắc ở trên.  Vì vậy, con người trên thế giới này từ thời xa xưa cho đến nay đã phải trải qua rất nhiều bất hạnh.

Điều đáng lưu ý là không phải chỉ có A-đam và Ê-va, tổ phụ của loài người từ thuở ban đầu, đã gây nên những bất hạnh này, nhưng loài người, trải qua nhiều thế hệ, tiếp tục không vâng lời Đức Chúa Trời gây thêm những bất hạnh khác.  Một ví dụ tiêu biểu là cách đây vài chục năm, bệnh HIV đã lan truyền rất nhiều.  Các nghiên cứu cho thấy HIV đã lan truyền mạnh mẽ trong cộng đồng những người có quan hệ đồng tính – là những người có mối quan hệ mà Đức Chúa Trời kinh tởm.

Kinh Thánh cho biết thế giới mà chúng ta đang sống đang quằn quại dưới những hậu quả của tội lỗi do con người gây ra.  Sứ đồ Phao-lô đã giải thích rằng chính vì điều đó mà không phải chỉ nhân loại, nhưng cả cõi thiên nhiên, cũng mong chờ sự trở lại của Đức Chúa Jesus để giải phóng thế giới này khỏi những hậu quả nặng nề của tội lỗi (Rô-ma 8:18-23).

Nếu như vậy, có phải Đức Chúa Trời sẽ bỏ mặc cho loài người sống trong thế giới đau khổ bất hạnh đó hay không?  Vào thế kỷ thứ nhất, Sứ đồ Phao-lô đã giải thích cho các tín hữu tại thành phố Cô-rinh-tô rằng Đức Chúa Trời đã có một giải pháp để cứu chuộc loài người. Nếu như bởi con người đầu tiên – là A-đam – mà tội lỗi và hậu quả của nó là sự chết, đã vào trong thế gian, thì cũng sẽ bởi một người – là Đức Chúa Jesus – nhân loại sẽ được cứu khỏi hậu quả của tội lỗi, và sẽ nhận được sự sống mới trong vương quốc của Đức Chúa Trời (I Cô-rinh-tô 15-20-26).       

Như vậy, tóm lược cho câu trả lời đầu tiên tiên đó là không phải Đức Chúa Trời đem những điều bất hạnh vào trong thế gian, nhưng con người, bị cám dỗ bởi ma quỷ, đã gây nên những điều đó. Con người hiện nay đang gánh chịu những hệ quả đau khổ từ sự chọn lựa của mình. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không bỏ mặc con người sống trong đau khổ, Ngài có chương trình cứu chuộc loài người qua Đức Chúa Jesus.

Phần 2 

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top