Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Một Số Tài Liệu Về Phiên Dịch Kinh Thánh Tiếng Việt

Một Số Tài Liệu Về Phiên Dịch Kinh Thánh Tiếng Việt

I. Khái Quát:

II. Trước Năm 1911

III. Bản Dịch 1925

  • Vài nét về Bản Dịch Kinh Thánh Truyền Thống 1925
  • Tiểu Sử Phan Khôi (Viết Tháng 6/1996)
  • Phan Khôi: Giới Thiệu và Phê Bình Thánh Kinh BáoPh N Tân Văn, Số 74 Ngày 16/10/1930
  • William Cadman
  • Grace Hazenberg Cadman
  • John Olsen
  • Trần Văn Dõng
  • Nguyễn Hữu Phúc
  • Hoàng Trọng Thừa
  • Quách Phục Hòa

IV. Bản Dịch 2011

V. Bản Dịch Hiệu Đính

VI. Bản Dịch Mới

VII. Bản Dịch Phổ Thông

VIII. Bản Dịch Tiêu Chuẩn

IX. Bản Dịch Việt Ngữ

X. Bản Dịch Ngữ Căn

XI. Bản Dịch Đại Chúng

XII. Bản Dịch của Mục sư Nguyễn Cảnh 

 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top