Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1-10"

Sống Với Thánh Kinh: 08/02/2020

Sống Với Thánh Kinh: 08/02/2020Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1–10Đức Chúa Trời Cứu Vớt “Khi lớn khôn rồi, người bèn dẫn nó vào cho công chúa, nàng nhận làm con, và đặt tên là Môi-se, vì nàng nói rằng: Ta đã vớt nó khỏi nước” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Cuộc đời của ông Môi-se đã bắt đầu ra sao? Chương trình cứu vớt của Đức Chúa Trời đối với dân Ngài như thế nào? Bạn thường làm gì để bảo vệ con cái của mình? Câu chuyện ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 03/02/2020

Sống Với Thánh Kinh: 03/02/2020Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1–10Dạy Con từ Thuở Còn Thơ “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dù khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (Châm Ngôn 22:6). Câu hỏi suy ngẫm: Cậu bé Môi-se ra đời trong hoàn cảnh nào? Mẹ của cậu đã cố gắng bảo vệ con bằng cách nào? Kết quả ra sao? Cậu bé Môi-se được mẹ dạy những gì? Việc dạy dỗ con trẻ ngay từ lúc ấu thơ quan trọng như thế nà ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/08/2017

Sống Với Thánh Kinh: 05/08/2017 Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1-10Dạy Lời Chúa cho Con “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dù khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (Châm Ngôn 22:6). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se được ai nuôi dưỡng và dạy dỗ từ nhỏ? Sự giáo dục của gia đình đã có những ảnh hưởng nào trên ông? Bạn cần nuôi dạy con cái thế nào để chúng trở thành người hữu ích cho Chúa? Câu chuyện cậu bé M ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top