Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Truyền Đạo 6:1-7"

Sống Với Thánh Kinh: 02/06/2015

Sống Với Thánh Kinh: 02/06/2015 Truyền Đạo 6:1-7Lao Khổ Để Làm Gì? “Mọi sự lao khổ của loài người là vì miệng mình, song không hề được thỏa nguyện” (câu 7). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn mô tả một người như thế nào trong câu 2? Theo ông, ai là người có quyền quyết định sự hưởng thụ của con người? Vua Sa-lô-môn muốn đưa ra luận điểm nào khi sử dụng hai hình ảnh tương phản trong câu 3-6? Câu 7 cho biết tiền ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top