Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Truyền Đạo 4:4-8"

Sống Với Thánh Kinh: 05/06/2015

Sống Với Thánh Kinh: 05/06/2015 Truyền Đạo 4:4-8Giàu Nhưng Không Có “Thà đầy một lòng bàn tay mà bình an, hơn là đầy cả hai mà bị lao khổ, theo luồng gió thổi” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Vua Sa-lô-môn gọi những người lười biếng không chịu làm việc là ngu muội? Những người xem tiền bạc là ưu tiên sẽ đánh mất những điều gì trong cuộc sống? Bạn đang là ai trong hai nhóm người này? Ai cũng nói: “Tiền kh ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top