Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Truyền Đạo 3:18-22"

Sống Với Thánh Kinh: 13/04/2015

Sống Với Thánh Kinh: 13/04/2015 Truyền Đạo 3:18-22Bài Học từ Điều Ác “Ta lại nói trong lòng rằng: Phải như vậy, bởi vì Đức Chúa Trời muốn thử thách con loài người, và chỉ cho chúng biết rằng họ không hơn gì loài thú” (câu 18). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Đức Chúa Trời lại cho phép sự bất công, gian ác diễn ra trong cuộc sống (câu 18-21)? Câu trả lời của Vua Sa-lô-môn nhắc nhở bạn điều gì về con người thật của ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top