Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Truyền Đạo 3:12-15"

Sống Với Thánh Kinh: 09/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 09/05/2015 Truyền Đạo 3:12-15Sống Khôn Ngoan: Thỏa Vui trong Chúa “Vậy, ta nhìn biết chẳng có điều gì tốt cho loài người hơn là vui vẻ, và làm lành trọn đời mình” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Nhận biết sự tốt lành của Đức Chúa Trời và công việc Ngài, Vua Sa-lô-môn khuyên chúng ta nên sống thế nào? Những lời khuyên này giống hay khác với cách sống của bạn hiện nay? Đức Chúa Trời là tốt là ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top