Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Truyền Đạo 3:1-8"

Sống Với Thánh Kinh: 07/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 07/05/2015 Truyền Đạo 3:1-8Sống Khôn Ngoan: Nhận Biết Quyền Tể Trị của Chúa “Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Câu 1 bày tỏ điều gì về cuộc sống con người? Sự bày tỏ này trả lời thế nào cho sự vô nghĩa của đời người nếu loại bỏ Đức Chúa Trời? Bạn có nhận định gì về các cặp tương phảntrong các câu 2-8? Điều này cho bạn nhận thức nào về Đức ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top