Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Truyền Đạo 11:7-10"

Sống Với Thánh Kinh: 07/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 07/10/2015 Truyền Đạo 11:7-10Đời Này và Đời Đời “Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong buổi thiếu niên, khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu, hãy đi theo đường lối lòng mình muốn, và nhìn xem sự mắt mình ưa thích, nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Sa-lô-môn đề cập đến những đối tượng nào trong phân đoạn này? ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top