Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Truyền Đạo 11:3-6"

Sống Với Thánh Kinh: 06/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 06/10/2015 Truyền Đạo 11:3-6Hãy Gieo Để Gặt! “Vừa sáng sớm, khá gieo giống ngươi, và buổi chiều, chớ nghỉ tay ngươi; vì ngươi chẳng biết giống nào sẽ mọc tốt, hoặc giống này, hoặc giống kia, hoặc là cả hai đều sẽ ra tốt” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Sa-lô-môn muốn nói gì khi đề cập đến những hiện tượng tự nhiên trong câu 3, 5? Nhận biết những điều này sẽ ảnh hưởng thế nào đến cách chú ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top