Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Truyền Đạo 11:1-2"

Sống Với Thánh Kinh: 05/12/2018

Sống Với Thánh Kinh: 05/12/2018 Truyền Đạo 11:1-2 Yêu Người: Sự Đầu Tư Khôn Ngoan “Hãy liệng bánh ngươi nơi mặt nước, vì khỏi lâu ngày ngươi sẽ tìm nó lại. Hãy phân phát nó cho bảy hoặc cho tám người; vì ngươi không biết tai nạn nào sẽ xảy ra trên đất” (câu 1-2). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn cho biết gì về tình trạng đời người? Nhận biết điều này, người khôn ngoan sẽ làm gì? Hành động này đem đến kết quả ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 05/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 05/10/2015 Truyền Đạo 11:1-2Liệng Bánh Nơi Mặt Nước “Hãy liệng bánh ngươi nơi mặt nước, vì khỏi lâu ngày ngươi sẽ tìm nó lại” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Sa-lô-môn đưa ra lời khuyên nào về việc đầu tư những điều mình sở hữu? Bạn đang sở hữu điều gì và bạn đã đầu tư những điều này hiệu quả ra sao? Điều giá trị nhất mà bạn có thể “đầu tư” vào người khác là gì? Ông Sa-lô-môn khởi đầu nh ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top