Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Tít 3:3-8"

Sống Với Thánh Kinh: 04/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 04/12/2015 Tít 3:3-8Tiếp Nhận Tin Mừng “Nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, và tình thương yêu của Ngài đối với mọi người đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta” (Tít 3:4). Câu hỏi suy ngẫm: Xin mô tả tình trạng của một người trước khi tin nhận Chúa. Lý do gì khiến Chúa cứu chúng ta? Bằng cách nào? Kết quả của sự cứu rỗi này là gì? Bạn đã nhận được Tin Mừng ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top