Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Tít 3: 5-7; I Giăng 5:11-13"

Sống Với Thánh Kinh: 05/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 05/12/2015 Tít 3: 5-7; I Giăng 5:11-13Phước Hạnh của Tin Mừng Cứu Rỗi “Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn Ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật” (Giăng 10:10). Câu hỏi suy ngẫm: Theo bạn, thế nào là “được cứu”? Kinh Thánh cho thấy một người khi “được cứu” sẽ được những phước hạnh nào? Bạn đã kinh nghiệm những phước hạnh như thế nào? Khi tin nhận Chúa G ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top