Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên126:1-3"

Sống Với Thánh Kinh: 22/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 22/11/2015 Thi Thiên126:1-3Niềm Vui Bất Tận “Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng tôi những việc lớn; nhân đó chúng tôi vui mừng” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này cho thấy hoàn cảnh nào của người Ít-ra-ên? Lý do nào khiến họ vui mừng? Bạn học được điều gì qua bài học hôm nay? Người Ít-ra-ên vui mừng không xiết kể và dâng lên Chúa lời cảm tạ vì sau bảy mươi năm bị lưu đày qu ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top