Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 96"

Sống Với Thánh Kinh: 22/12/2016

Sống Với Thánh Kinh: 22/12/2016 Thi Thiên 96Ca Ngợi Sự Giáng Thế của Vua Giê-xu “Vì Ngài đến, Ngài đến để đoán xét thế gian; Ngài sẽ lấy sự công bình đoán xét thế gian, dùng sự ngay thẳng mà đoán xét muôn dân” (câu 13). Câu hỏi suy ngẫm: Thi Thiên 96 kêu gọi điều gì? Lý do tại sao? Câu 13 báo hiệu sự đến và trị vì của ai? Chúng ta hòa lòng với Thi Thiên 96 thế nào trong mùa Giáng sinh năm nay? Thi Thiên 96 ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top