Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 9:1-2"

Sống Với Thánh Kinh: 26/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 26/11/2015 Thi Thiên 9:1-2Cảm Tạ Chúa “Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va, tỏ ra các công việc lạ lùng của Ngài. Hỡi Đấng Chí Cao, tôi sẽ vui vẻ, hớn hở nơi Ngài. Và ca tụng Danh của Ngài” (câu 1, 2). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả cảm tạ Chúa về những điều gì? Ông bày tỏ lòng biết ơn Chúa ra sao? Bạn thường cảm tạ Chúa về những điều gì? Thi Thiên 9:1-2 là một phần bài thơ mà Vua Đa-vít ca ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top