Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 90:9-12"

Sống Với Thánh Kinh: 31/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 31/12/2015 Thi Thiên 90:9-12Lời Cầu Xin Cuối Năm “Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con. Hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se đã cầu xin Chúa dạy “biết đếm các ngày,” điều này có nghĩa gì? Tại sao cần phải biết đếm các ngày? Bạn cầu xin Chúa điều gì trong ngày cuối năm 2015 này? Ông Môi-se là một lãnh tụ dày dạn kiến thức và kin ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top