Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 90:1-12"

Sống Với Thánh Kinh: 04/01/2015

Sống Với Thánh Kinh: 04/01/2015 Thi Thiên 90:1-12Đầu Tư Thời Gian “Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan” (Thi Thiên 90:12). Câu hỏi suy ngẫm: Theo bạn “đếm các ngày” có nghĩa gì? Khái niệm thời gian của bạn như thế nào? Làm sao để đầu tư thời gian một cách khôn ngoan và có ý nghĩa? Thời gian ở trên đất qua thật nhanh, nhanh như tiếng tích tắc của một ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top