Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 51:1-10"

Sống Với Thánh Kinh: 02/06/2017

Sống Với Thánh Kinh: 02/06/2017 Thi Thiên 51:1-10Làm Mới Tâm Linh “Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít đang trong tình trạng nào? Ông cầu xin Chúa điều gì? Tại sao cần phải làm mới lại tâm linh? Đời sống tâm linh của bạn hiện đang ra sao? Bạn cần làm gì để tâm linh được Chúa làm mới th ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top