Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 37:23-29"

Sống Với Thánh Kinh: 10/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 10/05/2017   Thi Thiên 37:23-29 Tin Cậy Đấng Thành Tín   “Trước tôi trẻ, rày đã già, nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày” (câu 25).   Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít căn cứ vào đâu để chứng minh giá trị những lời hứa của Đức Chúa Trời? Liệt kê những lời hứa dành cho người công bình? Nhận biết Đức Chúa Trời Thành Tín đã nâng đỡ hành trìn ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top