Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 37:1-4"

Sống Với Thánh Kinh: 08/05/2017

Sống Với Thánh Kinh: 08/05/2017 Thi Thiên 37:1-4Thái Độ của Tâm Trí “Chớ phiền lòng vì cớ người làm dữ, cũng đừng ghen tị người tập tành sự gian ác” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Chúng ta không nên và nên có thái độ nào với người ác? Vì sao? Theo bạn, những lời khuyên này có dễ thực hành không? Vì sao? Việc thay đổi thái độ tâm trí theo Kinh Thánh sẽ quyết định sức mạnh thuộc linh của bạn như thế nào? Tất c ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top