Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 23:1-6"

Sống Với Thánh Kinh: 12/04/2015

Sống Với Thánh Kinh: 12/04/2015 Thi Thiên 23:1-6Thung Lũng của Cuộc Đời “Dù khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi” (Thi Thiên 23:4). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Vua Đa-vít không sợ hãi khi ông đi trong thung lũng (trũng) bóng chết? Ngoài ra, ông còn nhận được nguồn an ủi nào từ nơi Chúa? Làm thế nào để chúng ta luôn bình an ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top