Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 23"

Sống Với Thánh Kinh: 22/02/2015

Sống Với Thánh Kinh: 22/02/2015 Thi Thiên 23Hứa Nguyện Đầu Năm (4) “Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài” (Thi Thiên 23:6b). Câu hỏi suy ngẫm: Nhà Chúa dành cho những ai? Khi ở trong nhà Chúa, chúng ta phải sống với những anh chị em trong nhà Ngài như thế nào? Nhà Chúa không dành cho riêng ai, nhưng là của tất cả những ai đã tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa Cứu Thế của mình. Lời hứa đầu năm con “sẽ ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 21/02/2015

Sống Với Thánh Kinh: 21/02/2015 Thi Thiên 23Hứa Nguyện Đầu Năm (3) “Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài” (Thi Thiên 23:6b). Câu hỏi suy ngẫm: Lời hứa “sẽ ở trong nhà Chúa cho đến lâu dài” nhắc nhở bạn điều gì? Làm thế nào để bạn có thể trung tín với Chúa trong những hoàn cảnh khó khăn nhất? Cuộc đời Vua Đa-vít có lắm thăng trầm mặc dù ông là người được Chúa chọn và được xức dầu làm vua, cũng nh ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 20/02/2015

Sống Với Thánh Kinh: 20/02/2015 Thi Thiên 23Hứa Nguyện Đầu Năm (2) “Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài” (Thi Thiên 23:6b). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao chỉ giữ giờ tĩnh nguyện, thờ phượng Chúa trong ngày Chúa Nhật… vẫn chưa đủ? Khi hứa “ở trong nhà Chúa lâu dài” thì mối tương giao của chúng ta với Chúa phải như thế nào? Mối tương giao giữa bạn với Chúa lâu nay ra sao? “Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê- ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/02/2015

Sống Với Thánh Kinh: 19/02/2015 Thi Thiên 23Hứa Nguyện Đầu Năm (1) “Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài” (Thi Thiên 23:6b). Câu hỏi suy ngẫm: Thế nào là nhà của Đức Giê-hô-va? “Ở trong nhà Đức Giê-hô-va” có ý nghĩa gì? Làm thế nào để bạn cứ ở trong nhà Chúa cho đến lâu dài? Thật thích hợp khi đọc Thi Thiên 23 vào những ngày đầu Xuân. Đây là Thi Thiên an ủi khích lệ nhiều nhất mỗi khi buồn bã, v ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top