Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 150:1-6"

Sống Với Thánh Kinh: 23/10/2016

Sống Với Thánh Kinh: 23/10/2016 Thi Thiên 150:1-6Hãy Ca Ngợi Đức Giê-hô-va “Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! Ha-lê-lu-gia!” (Thi Thiên 150:6). Câu hỏi suy ngẫm: “Nơi thánh” nghĩa là gì? Nêu lý do và phương tiện ca ngợi Chúa. Hãy kể vài việc quyền năng Chúa đã thực hiện trên bạn, gia đình hay Hội Thánh bạn? Trọn bộ Thi Thiên được kết thúc với lời kêu gọi mọi sinh vật sống hãy ca ngợi Đức Giê-hô ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top