Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 147:7-11"

Sống Với Thánh Kinh: 18/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 18/09/2016 Thi Thiên 147:7-11Trông Cậy Nơi Chúa “Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao! Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài” (Thi Thiên 34:8). Câu hỏi suy ngẫm: Hoàn cảnh của những người bị lưu đày trở về ra sao? Tại sao Chúa không hài lòng với sức của ngựa, chân của loài người? Qua bài học hôm nay bạn học được điều gì? Phần tiếp theo của Thi Thiên Cảm Tạ 147, trước ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top